Jsem obchodník využívající funkci Opakovaná platba – požadavky PSD2 RTS a karetních schémat.

Obchodník využívající funkci Opakovaná platba je integrován s využitím API WS (metoda processRecurringPayment).

Pro obchodníka je dopad vyplývající z požadavků PSD2 RTS a karetních schémat a musí provést změny ve stávající integraci s využitím API WS dle odpovídajícího scénáře pro předplatné (opakovaná platba) dle předchozí dohody se zákazníkem:

Předplatné založené na použití (Usage-based subscription):

Zákazník se dohodne s obchodníkem na “inkasu z platební karty” (obdoba inkasa z bankovního účtu), např. pravidelná platba za fakturu od mobilního operátora (variabilní částka/fixní datum).

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processUsageBasedSubscriptionPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Předplatné založené na použití povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

 

Pravidelné předplatné (Regular subscription):

Zákazník se dohodne s obchodníkem na pravidelném předplatném, např. pravidelné předplatné pro digitální služby (fixní částka/fixní datum).

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processRegularSubscriptionPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Pravidelné předplatné povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

 

Předplatné pro prepaid služby (Prepaid subscription):

Zákazník se dohodne s obchodníkem na dobíjení prepaid služby, např. platba pro dobití předplacené karty mobilního operátora fixní částkou iniciovaná při poklesu hodnoty kreditu pod definovanou hodnotu (fixní částka/variabilní datum).

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processPrepaidPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Předplatné pro prepaid služby povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

Dotazy a požadavky na podporu při implementaci zasílejte na e-mailovou adresu gpwebpay@gpe.cz.