Jsem obchodník využívající funkci Platba jedním kliknutím – požadavky PSD2 RTS a karetních schémat.

Obchodník využívající funkci Platba jedním kliknutím je integrován s využitím API WS (metoda processRecurringPayment nebo processTokenPayment).

Pro obchodníka je dopad vyplývající z požadavků PSD2 RTS a karetních schémat a musí provést změny ve stávající integraci s využitím API WS dle odpovídajícího scénáře pro platby jedním kliknutím, který nabízí zákazníkovi na svém e-shopu nebo v aplikaci:

Platba jedním kliknutím (One-click payment):

Zákazník klikne na tlačítko Zaplatit na e-shopu nebo v aplikaci obchodníka a je následně přesměrován ke své vydavatelské bance (issuer) za účelem silného ověření uživatele.

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processCardOnFilePayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”) a také API HTTP (ve stejném rozsahu jako obchodník využívající platbu kartou 3D Secure) pro přesměrování zákazníka k jeho vydavatelské bance (issuer) za účelem silného ověření uživatele.

Platbu jedním kliknutím povoluje obchodníkovi acquirer.

V případě, že proběhne silné ověření uživatele, dochází při této platbě k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí issuer.

V případě, že dle předchozí dohody acquirera s obchodníkem výjimku ze silného ověření uživatele na základě TRA uplatní acquirer, se kterým má obchodník uzavřenou smlouvu na akceptaci karet přes internet, nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

V případě, že výjimku ze silného ověření uživatele na základě TRA uplatní issuer, dochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí issuer.

Platba založená na použití (Usage-based payment):

Zákazník klikne na tlačítko Zaplatit na e-shopu nebo v aplikaci obchodníka, ale platba je iniciována obchodníkem a zpracována přes GP webpay API WS později, bez přesměrování zákazníka na platební stránku GP webpay, např. platba iniciována dopravní aplikací.

Obchodník v tomto případě bude implementovat novou metodu processUsageBasedPayment (viz aktuální verze dokumentu “GP webpay API WS – Technická specifikace”).

Platbu založenou na použití povoluje obchodníkovi acquirer, při této platbě nedochází k přesunu odpovědnosti za chargebacky na issuera a za případné škody ručí acquirer, který může tuto povinnost přenést na obchodníka.

Dotazy a požadavky na podporu při implementaci zasílejte na e-mailovou adresu gpwebpay@gpe.cz.